22 cze. 2017

Prawidłowa wentylacja łazienki

prawidłowa wentylacja łazienki

Wentylacja łazienki ma ogromne znaczenie, nie tylko dla tego konkretnego pomieszczenia, ale też dla całego mieszkania. Znaczna część zużytego powietrza z pokoi jest usuwana właśnie przez łazienkę.

Łazienka jest bardzo specyficznym pomieszczeniem, w którym, jeśli wentylacja nie działa odpowiednio, mogą gromadzić się zanieczyszczenia. Najpoważniejszym z nich jest wilgoć, która w dużych ilościach powstaje w czasie kąpieli oraz prania i suszenia. Wilgoć w towarzystwie innych zanieczyszczeń napływa do łazienki z innych pomieszczeń. Odpowiada za to konstrukcja przepływu powietrza – ma się ona odbywać od pokoi w kierunku kanałów wentylacyjnych wywiewnych. A kanały te zawsze zostają umieszczone w łazience. W przypadku, gdy system wentylacji nie usunie nadmiaru wilgoci – para wodna zacznie się skraplać. Najłatwiej zauważyć to na lustrach i szybie (jeśli w łazience jest okno). Skraplanie występuje też na ścianach, posadzce i na suficie, jest ono nie tylko kłopotliwe, ale też niebezpieczne dla budynku. Zawilgocone powierzchnie stwarzają doskonale warunki dla powstawania pleśni i grzybów. Wilgoć może też wnikać w ściany i doprowadzać do ich uszkodzenia.

Wentylacja łazienki – rodzaje

Łazienkę można wentylować za pomocą wentylacji grawitacyjnej, czyli w sposób naturalny, ale jedynie wtedy, gdy jej kubatura jest większa niż 6,5 m3. Jeśli nie spełnia tych wymogów, niezbędne jest wsparcie wentylacji przy pomocy wentylatorów.

Zanieczyszczone powietrze jest usuwane poprzez kanał wywiewny. Bez względu na kubaturę, trzeba zadbać o to, by kanał wentylacyjny usuwał 50 m3 powietrza na godzinę. Zapewni to odpowiednia wielkość oraz długość kanału. Ponadto powinien być prawidłowo zakończony nad połacią dachu.

Kratka wentylacyjna, przez którą zużyte powietrze będzie wywiewane, powinna znaleźć się możliwie najbliżej sufitu. Góra krawędź kratki nie może znajdować się niżej niż na wysokości 15 cm od sufitu, by powietrze mogło bez przeszkód napływać do kanału. Nie powinno się używać gęstych kratek, które zostały wyposażone w siatki ochronne zabezpieczające przed insektami, ponieważ zbyt gęsta kratka bardzo utrudnia przepływ powietrza. Jeśli tylko kanały wentylacyjne wykonano prawidłowo i zapewniono im należyty dopływ powietrza, wentylacja grawitacyjna powinna sprawnie działać. Ważne są odpowiednie warunki – w pomieszczeniu powinno być ciepło, a na zewnątrz chłodno. Temu procesowi sprzyja podwyższona temperatura w łazience, w porównaniu do innych pomieszczeń. Naturalna wentylacja jest najskuteczniejsza od jesieni do wiosny, latem, niestety, jest bardzo mało wydajna.

Powietrze wentylacyjne jest doprowadzane do łazienki w sposób pośredni, czyli poprzez pozostałe pomieszczenia. Taki kierunek przepływu powinien zostać zachowany nawet wówczas, gdy w łazience znajduje się okno. Jest to powód, dla którego drzwi w łazience nie powinny być szczelne. By zapewnić powietrzu swobodny przepływ, należy wykonać w drzwiach otwory, albo kratki o łącznej powierzchni 200 cm2. Powinny się one znajdować w dolnej części drzwi. Nic nie stoi na przeszkodzie, by podciąć całe skrzydło drzwi o około 2,5 cm.

wentylacja łazienki

Wentylacja łazienki a urządzenia gazowe

Nie ma przepisów zabraniających instalowania w łazienkach urządzeń spalających gaz. Mogą to być przepływowe podgrzewacze wody albo kotły c.o. Rozwiązanie to nie jest wygodne, ponadto trzeba zwrócić szczególną uwagę na, nie tylko sprawnie działającą wentylację, ale także zapewnienie odpowiedniej ilości powietrza do spalania gazu.

Jest to bardzo ważne, ponieważ niedostateczna ilość tlenu sprawi, że spalanie będzie przebiegało nieprawidłowo, a co za tym idzie – zacznie się wydzielać tlenek węgla, czyli silnie trujący gaz. Pamiętajmy, że nie ma on zapachu ani koloru, a zatrucie nim może doprowadzić do zgonu. Sprawnie działający system wentylacji w łazience musi zapewnić odpowiednie spalanie, a w przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości – usuwać niebezpieczny gaz.

W przypadku, gdy łazienka posiada wentylację grawitacyjną, a jej kubatura jest mniejsza niż 8 m3, wówczas nie można zamontować żadnego urządzenia gazowego, które czerpie powietrze do spalania z pomieszczenia. Dopuszcza się jedynie urządzenia z zamkniętą komorą spalania.

Jeśli w łazience ma zostać zainstalowane urządzenie z otwartą komorą spalania, wówczas kubatura powinna być większa niż 8 m3. Nawet, gdy warunek ten został spełniony, trzeba pamiętać o doprowadzeniu powietrza, które jest niezbędne do spalania. W przypadku podgrzewaczy przepływowych powietrze można doprowadzić pośrednio przez pokoje. Powietrze do pokoi może napływać za pośrednictwem nawiewników umieszczonych w oknach lub w ścianach pokoi.

Zdecydowanie trudniejsze jest doprowadzenie powietrza do kotła c.o. przez większe zapotrzebowanie na tlen. Przepisy określają zasady montażu kotłów zasilanych gazem – powietrze powinno być doprowadzane bezpośrednio do pomieszczenia kotła. Jeśli został on zamontowany w łazience, wówczas powstaje problem wychładzania pomieszczenia zimą, co związane jest ze zużywaniem dodatkowej energii na ogrzewanie i może doprowadzać do dyskomfortu w czasie korzystania z łazienki. Kłopotem staje się również wykonanie nawiewu – mogą nim być, nawiewnik okienny lub ścienny o stałej wydajności. Warto zaznaczyć, że w przypadku dużej wilgotności powietrza, która występuje w łazience, na nawiewniku w zimie, w czasie trwania dużych mrozów, mogą pojawić się szron i lód, które sukcesywnie zmniejszają wielkość otworu nawiewnego. Jest to jeden z powodów, przez które należy regularnie czyścić nawiewnik.

Właśnie dlatego nie zaleca się montowania nawiewników w łazienkach, jednak nie istnieje inny, skuteczny sposób na doprowadzenie powietrza.

Wentylacja łazienki a wentylatory

Często można natknąć się na małe wentylatory, który montowane są we wlocie do kanału wentylacyjnego, które mają wspomagać wentylację grawitacyjną. Zazwyczaj skutki ich montażu są inne od oczekiwań. Najważniejszą ich wadą jest blokowanie naturalnego przepływu powietrza przez kratkę wentylacyjną. Łopatki wentylatora znacznie ograniczają przepływ powietrza, kiedy wentylator jest wyłączony. A wyłączony pozostaje niemal przez cały czas. Ponadto część modeli została wyposażona w klapkę, która od tylnej strony wentylatora odcina wlot do kanału wentylacyjnego. Ma ona przeciwdziałać zawracaniu powietrza z kanału. Sprawia to, że gdy wentylator jest wyłączony, wówczas całkowicie ustaje wentylacja naturalna.

Wentylator nie zawsze sprawdza się również dlatego, że jego parametry nie odpowiadają warunkom, w jakich ma pracować. Siła z jaką tłoczone jest powietrze do kanału bardzo często jest niewystarczająca do przetoczenia powietrza przez cały kanał. Sprawia to, że, pomimo działania wentylatora, powietrze nie jest usuwane z pomieszczenia.

W niektórych sytuacjach wentylatory wspomagające są całkowicie zabronione. Na przykład nie wolno ich stosować w pomieszczeniach, w których zainstalowano urządzenia spalające gaz w otwartym palenisku, takie jak; podgrzewacze wody oraz kotły c.o. z otwartą komorą spalania. Wtedy wentylator może zasysać spaliny z kanału spalinowego.

Wentylatorów nie powinno się również stosować w budynkach, w których znajdują się zbiorcze kanały wentylacji wywiewnej, ponieważ pracujący wentylator może wdmuchiwać powietrze do innych mieszkań, które podłączone są do tego samego kanału wentylacyjnego.

Wentylacja łazienki jest niezwykle ważna dla całego mieszkania, dlatego warto regularnie sprawdzać jej stan, by mieć pewność, że zużyte powietrze z naszego domu jest odpowiednio usuwane.